KVB SEKURITEITS STATUS

KVB SEKURITEITS STATUS

BOERLAND OR WASTELAND

BOERLAND OR WASTELAND

KVB NOTIFICATION

Total Pageviews

Follow by Email

Wednesday, 14 December 2011

NAAMLYS VAN DIE MANNE WAT GEVEG HET BY BLOEDRIVIER.Hier volg 'n lys van 351 persone van die totale getal van 464 blanke krygers en die 59


 kleurlinge wat aan die slag van Bloedrivier op 16 Desember 1838 deelgeneem het.


 Hierdie name is opgeteken by ‘n veiling wat na die slag gehou is en daar verskyn 113


 name NIE op die lys nie.
Hoofkommandant:
Pretorius Andries Wilhelmus Jacobus
Assistent-HoofKmdt:
Landman Karel Pieter
Kommandante:
Jacobs Pieter Daniel, de Lange Johan Hendrik (Hans Dons), Potgieter Jacobus (Koos),


 Erasmus Stephanus, Uys Jacobus Johannes, Meyer Lucas Johannes
Laerkommandante:
Pretorius Albertus (ook kannonnier), Erasmus Lourens, Moolman Piet (Rooi Piet),


 Fronemann Christoffel Cornelis
Veldkornette:
Steyn Johannes C, Viljoen Gert, Pretorius Hercules Albertus (Bart), van Staden Gert,


 Lombard Stephanus, Scheepers Jan, Fourie Hermanus, Cowie William, Labuschagne Casper,


 Joubert Jan (ook kanonnier)
Godsdiensleiers:
Cilliers Sarel Arnoldus, Du Plessis Jan (ook 'n Veldkornet), Joubert Pieter J
Kanonniers:
Rudolph Petrus Johannes, Pretorius Gerhardus

Manskappe:
Aucamp Piet, Badenhorst H, Badenhorst P, Bantjes Jan Gerritze, Beneke Johannes,


 Bester Barend Jacobus2, Bester Lourens Rasmus, Bester Paul Michiel, Bezuidenhout Daniel,


 Biddulph Thomas Jervis, Bierman Isak, Biggar Alexander Harvey, Bodes Barend,


 Bornman Johannes Jurgens, Boshoff Jakobus (Jan), Botha Ernst Adriaan Lodewyk,


 Botha Hendrik, Botha J C, Botha Jan, Botha L, Botha P J, Botha P R, Botha T F,


 Botha Theunis, Bothma Carel A, Bothma Daniel, Breytenbach Chris,


 Breytenbach Izaak Johannes, Breytenbach Jacob Coenraad, Breytenbach Johan Hendrik,


 Breytenbach Johannes Jacobus, Bronkhorst Johannes Jacob, Bronkhorst Johannes Jacobus,


 Bronkhorst Samuel Johannes, Bruwer Eduard Christiaan Daniel, Bruwer Hans, Bruyn Piet,


 Buitendagh Carel Hendrik, Burger Jacobus Johannes, Burger S W, Buys Piet

Claassens Christiaan, Coetzee Cornelis (P-zn), Coetzer J J, Coetzer Philippus Jeremias,


 Coetzer Thys, Combrinck G, Cronje Abraham, Cronje Piet

Davel Henning, Davel Jan, Dannhauser Thomas Richard, de Beer C (Snr), de Beer Abraham,


 de Beer Christiaan M, de Beer Jan Christiaan, de Beer Johannes A, de Beer Stephanus A (Snr)


, de Beer Zacharias Jacobus, de Clercq Abraham, de Clercq Barend, de Clercq C, de Clercq Jacob,


 de Jager Frederick Johannes, de Jager Izak J, de Jager Johannes Wilhelmus, de Jager Lodewyk,


 de Lange Adriaan (Jnr), de Lange Robert, de Wet Kootjie, de Wet P, de Winnaar S, Dreyer C Sr,


 Dreyer F
Dreyer I, du Plessis Francois, du Plessis Jan, du Plessis P, du Plooy Hendrik, du Plooy Willem,


 du Plooy Wouter, du Preez P D, Deysel F

Engelbregt Adriaan, Engelbregt E, Engelbregt Gerhardus, Engelbregt H (jong),


 Engelbregt H H (Snr)
Engelbregt Johannes Hendrik, Enslin Johannes Jacobus, Erasmus Antonie, Erasmus Barend,


 Erasmus Cornelis, Erasmus Daniel Elardus, Erasmus Hans, Erasmus Jacobus,


 Erasmus Pieter Erasmus, Erasmus Stephanus E, Esterhuizen Jan

Ferreira Marthinus Stephanus, Fick Hendrik, Fisher Jan, Fourie Christiaan Erns, 


Fourie Dirk S, Fourie Hermanus, Fourie Philip1

Garden Kapt. (Engels), Geers Carel, Giezing Fredrich, Goosen Marthinus, Gouws Daniel,


 Gouws Jacob, Gouws J Marthinus, Gouws P, Greyling Jan Cristoffel, Greyling Pieter Jacobus,


 Grobbelaar Nicolaas, Grobbelaar Pieter Schalk, Grove Hermanus Gerhardus

Hammes Pieter Johannes, Hattingh C, Hattingh Francois, Hattingh Johannes Dewald,


 Hattingh Johannes Hendrik, Herbst M, Heydenreich Cornelis Frederik, Human P G

Jacobs Gabriel Gerhardus Nic, Jacobs Pieter Daniel, Jacobsz Jan, Janse van Rensburg Lukas,


 Janse van Rensburg Nicolaas M (C-zn), Janse van Vuren Luckas Gerhardus, Janszen Willem,


 Jordaan Willem,, Joubert Abraham Benjamin, Joubert Gideon, Joubert Jan (Jacs-zn),


 Joubert Jan (jnr.), Joyce Robert

Kemp G, Kemp Jacobus, Kemp Petrus J, Klaassen P, Klopper H, Klopper Jacobus, Koekemoer C,


 Koekemoer Marthinus, Kritzinger Lewis, Kruger Jan, Kruger P E, Kruger T J

Laas Cornelius, Laas Mathys, Labuschagne J P, Labuschagne J H (Jan Groen),


 Labuschagne Willem Adriaan, Landman A K P (Snr), Landman Jan (Doringberg),


 le Roux D, le Roux Nicolaas, Leech, Liebenberg Christiaan Jacobus, Liebenberg Christiaan Jacobus,


 Lindeque G (Snr), Lindeque Petrus, Lombard Hans, Lombard Hermanus Antonie, Lombard S,


 Lotter Johannes, Ludick M J

Malan D J J, Malan David D, Malan Jacob Jacobus, Malan Stephanus, Marais Coenraad,


 Marais Johannes L, Marais Stephanus Abraham, Marcus F, Mare Wynand Wilhelmus,


 Maritz Pieter, Maritz Salomon Gerhardus, Maritz Salomon Stephanus,


 Martens Hendrik Jacobus, Martens Jan Thomas, Marx Frans, Meintjes Albertus Jacobus,


 Meinties Jacobus William, Meintjes Schalk, Mey Christiaan Lodewyk, Meyer Jacob,


 Meyer Jan, Meyer Lukas (L-zn), Meyer Theodorus, Mienie Frederik Christiaan, Mienie J,


 Moolman I, Muller Christiaan, Muller Jan

Naude Jacob, Naude Philip Jacobus, Naude Francois Paulus, Neethling Hendrik Ludolf,


 Neethling Schalk Willie, Neethling Willem, Nel Louis J, Nell Theunis Jacobus, Nell Willem Gabriël,


 Nortje Joachim

Oberholzer Jan Albert, Olivier (Lang) Gert, Olivier Ockert, Oosthuizen A, Oosthuizen Jan (J-zn),


 Oosthuizen J J (Snr), Oosthuizen Marthinus Jacobus, Opperman C, Opperman D

Parker Edward, Pieters Coenraad, Pieterse Frederik, Pieterse H J, Pieterse Nicolaas,


 Potgieter Cornelis, Potgieter Evert F, Potgieter Hendrik, Potgieter Jurgen, Potgieter Matthys,


 Potgieter Petrus Hendrik Theunis, Potgieter Theodorus, Pretorius A P, Pretorius Barend,


 Pretorius Dewald Johannes, Pretorius Gideon, Pretorius Henning Petrus Nicolaas,


 Pretorius Marthinus Wessel, Pretorius Nicolaas
Pretorius Petrus Gerhardus, Pretorius Petrus Gerhardus, Pretorius Samuel, Pretorius Willem H,


 Pretorius Willem Jacobus, Prinsloo Jochemus Johannes Petr, Prinsloo N J, Prinsloo Willem P

Raads D, Raath Philip, Raath Pieter, Raath Roelof, Raatz Gerrit1, Ranger Simon, Reineke Adam,


 Retief Jacobus, Robbertse I, Robbertse Jan, Robbertse Matthys, Roets Hendrik, Rood,


 Roos Cornelis J, Roos Gysbert, Roscher P, Roux Dirk, Rudolph Jacobus Andreas,


 Rudolph Johann(es)Bernard, Rudolph Gerhardus Jacobus

Scheepers Coenraad F(swaer v. Erasmus Smit), Scheepers Gert, Scheepers H, Scheepers J A,


 Scheepers Jacobus Johannes, Scheepers Stephanus Johannes, Scheepers M (G-zn),


 Scheepers Marthinus, Schoeman Gert, Schoeman Johannes, Schutte Jan Harm Thomas, 


Slabbert G, Smit Andries Adriaan, Smit Chr. (C-zn), Smith F, Snyman Coenraad F W,


 Snyman J H, Steenkamp Hermanus, Steenkamp Jan Harm, Steenkamp Piet L, 


Steenkamp Thomas Ignatius, Steyn Hermanus, Steyn Johannes Christoffel, Steyn Pieter,


 Strydom D J, Strydom Hendrik, Strydom J, Strydom Pieter Gerhardus, Swanepoel Willem, 


Swart Marius, Swart Pieter Johannes,

Uys Dirk Cornelis, Uys Jacobus Johannes, Uys Jan C, Uys Petrus Lafras (Piet Hlobane),

van den Berg Hendrik, van den Berg Hendrik Stephanus, van der Berg Isak, 


van der Merwe Andries
van der Merwe C, van der Merwe Christiaan Pieter, van der Merwe Frederik,


 van der Merwe Jan, van der Merwe Josias, van der Merwe L P, van der Merwe Lukas J,


 van der Merwe M, van der Merwe Willem, van der Schyff D, van der Schyff J D,


 van Deventer Jan, van Dyk Joseph, van Dyk Sybrand, van Gass Ferdinand Paul George,


 van Gass J F, van Jaarsveld A, van Loggerenberg Hendrik, van Niekerk Izak Andries,


 van Niekerk J A P, van Niekerk Pieter Johannes, van Rooyen Cornelis J, van Rooyen Dirk,


 van Rooyen G T, van Rooyen Gert F, van Rooyen Gert Reinier, van Rooyen I,


 van Rooyen Lukas, van Rooyen Stephanus, van Schalkwyk Christiaan, van Schalkwyk Gert,


 van Staden Cornelis, van Staden V C, van Straten Jacob, van Venen D, van Vuuren P,


 van Zyl Jacobus, Venter Albert, Venter C I, Venter P A, Venter Willem Daniel,


 Vermaak Cornelis, Vermaak J, Viljoen Christoffel, Viljoen Gideon, Viljoen Johan H,


 Viljoen M, Viljoen Sarel, Visagie Jan, Visser