KVB SEKURITEITS STATUS

KVB SEKURITEITS STATUS

BOERLAND OR WASTELAND

BOERLAND OR WASTELAND

KVB NOTIFICATION

Total Pageviews

Follow by Email

Friday, 16 December 2011

DIE GELOFTE. Hier staan ons
voor die heilige GOD van hemel en aarde
 om 'n gelofte aan Hom te doen dat
 as Hy ons sal beskerm
en ons vyand in ons hand sal gee,
 ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag
 soos 'n sabbat sal deurbring,
 en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig
 waar dit Hom behaag,
 en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat
hulle met ons daarin moet deel tot
 nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte
 want die eer van Sy naam sal verheerlik word
deur die roem en die eer van oorwinning
aan hom te gee.