KVB SEKURITEITS STATUS

KVB SEKURITEITS STATUS

BOERLAND OR WASTELAND

BOERLAND OR WASTELAND

KVB NOTIFICATION

Total Pageviews

Follow by Email

Saturday, 11 February 2012

DIE BELYDENIS VAN BELHAR - GENL VD MERWE.

Neem kennis asb.

Ten spyte hiervan is daar nog mense wat van mening is dat die KERK die
 poort tot hul saligheid is!

van menseregte van die ANC vergelyk, lees dit byna paragraaf vir paragraaf
 dieselfde.

U moet verder kennis neem dat daardie kerkgenootskappe in Suidland, 
wat verbintenisse met die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het, 
outomaties by die Wêreld Raad van Kerke geaffilieer is en dus direk
onder die jurisdiksie van die pous sorteer! As dít nie reeds vir u gevaarligte
 laat flikker nie, moet u besef dat diegene van u wat byvoorbeeld lidmate van die
 NG Kerk, die Apostoliese Geloofsending of die Grieks – Ortodokse Kerk is, 
deur hierdie verwantskap met die SARK ook deel vorm van die Suid-Afrikaanse 
Kommunistiese Party!
 In hierdie verband lees ons in Volksblad van13 Julie 2004 dat bogenoemde drie
 kerkgenootskappe op ‘n vergadering van dieSARK as volg verwelkom is
 “Welcome home broeders”! Inderdaad, die spreker moes net gesê het,
 Welcome Home comrades, dan was die verwelkoming
 volkome, want die SARK is net soos die ANC,COSATO en die PAC
frontorganisasies van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party! Jan
 Lamprecht skryf op bladsy 145 van sy boek, Government by Deception,
 die volgende: “Dr. Chris Jordaan [1] explained to me that one cannot
 look at the ANC as an organisation that stands by itself. There are in 
fact four organisations, which work together. He explained their roles
and relationships as follows: The SACP is the brain. COSATO is the
 hands and does the work. The ANC is the mouth. The South
 African Council of Churches is the heart.
AI, MY VOLK GAAN TEN GRONDE WEENS 'N GEBREK AAN KENNIS!!!!!