KVB SEKURITEITS STATUS

KVB SEKURITEITS STATUS

BOERLAND OR WASTELAND

BOERLAND OR WASTELAND

KVB NOTIFICATION

Total Pageviews

Follow by Email

Friday, 2 March 2012

VERSTEEKTE LêERS IN STAATSDEPARTEMENTE.

Vir die staat om sy huis in orde te kry, blyk ‘n onbegonne taak te 
wees. Daar is Polisiestasies wat skielik van onder ‘n boom af
 bedryf moet word omdat die Departement van Openbare Werke
 nie die huurgeld betaal het nie – of sonder water en krag sit 
omdat munisipale rekenings nie betaal is nie.
Dit blyk maar die oortjies van die seekoei te wees.
 Wanadministrasie, korrupsie en die brouwerk van onbekwame
 ontplooide kaders word goedsmoeds verdoesel. Vroeër is
 berig dat die Departement van Openbare Werke erken het dat
 sy sake in chaos verval het, en dat ‘n multi-departementele span
 aangestel is om te help om sake uit te pluis en oplossings te vind.
Verskeie munisipaliteite trek noustrop deels omdat die staat nie
 sy munisipale rekenings vereffen nie. Kort-kort erken die staat 
dat hy nie weet watter eiendom hy besit nie, hoewel in die 
jongste tyd, die Departement van Openbare Werke meen hy 
weet wat die staat besit, net nie waar die eiendomme is nie.
 Nie alle intelligente lewe sal egter hierdie stelling kan verstaan nie.
Verskeie ander lagwekkende voorvalle het ook al plaasgevind. 
By geleentheid het ‘n groot koerant se sekretaresse bedank en 
in die huwelik getree. Skielik was die redakteur se personeellêer 
skoonveld. Na die wittebrood kry die koerant haar in die hande
 om vas te stel wat van die lêer geword het. Dis geliasseer, 
onder “M” vir “Meneer” kom die verduideliking. As na 
departemente se verduidelikings geluister word soos dit 
voorgehou word aan die verskillende portefeuljekomitees, klink
 dit of baie inligting onder “D” vir “deurmekaar” geliasseer word.
Dit lyk inderdaad of D-dag aangebreek het. Die staat het op
 nasionale vlak in verskeie provinsies ingegryp, en probeer 
om hierdie deurmekaarspul uitgepluis te kry. Die Ouditeur-Generaal, 
self sonder uitvoerende gesag, probeer jaarliks om sake te orden,
 maar niks of baie min word ooit suksesvol uitgerig.
Onlangs het die nasionale ingryping in die Vrystaat se Departement
 van Paaie en Polisie, wat ook die tenderraad akkommodeer,
 sy eerste ernstige ongeval opgelewer toe die Adjunk-Direkteur-
Generaal afgedank is. Soos gebruiklik blyk dit dat hy ‘n spoor van 
soortgelyke probleme by sy vorige werkgewers, twee Vrystaatse 
munisipaliteite, agtergelaat het. Hy is egter telkens na hoër poste
 herontplooi.
En sy verhaal is ongelukkig nie ‘n uitsondering nie. Seker een
 van die mees klassieke voorbeelde was toe die Premier van
 die Vrystaat, Ace Magashule, die munisipale bestuurder van
 ‘n munisipaliteit wat onder administrasie geplaas was, as LUR 
vir plaaslike regering aangestel het. Dié aanstelling het soos
 verwag kon word, nie gehou nie. Tog het dit veel langer 
geduur as wat dit moes, en die Vrystaat het die prys betaal.

Dit onderstreep weer die belangrikheid van persvryheid. Die media
 behoort toegelaat te word om die kapasiteit te ontwikkel
 om die sterkste beskikbare kandidate aan te stel, sodat versteekte
 lêers en ongeruimdhede uitgesnuffel kan word. Hierdie lêers moet 
behoorlik uitgeskud, en aan die kiesers voorgehou word.