KVB SEKURITEITS STATUS

KVB SEKURITEITS STATUS

BOERLAND OR WASTELAND

BOERLAND OR WASTELAND

KVB NOTIFICATION

Total Pageviews

Follow by Email

Friday, 2 March 2012

AANSLAG OP DIE GRONDWETHOF.


‘n Aspek wat die potensiaal het om die polariteit in die land oorboord
 te jaag, is die aanslag op die grondwet en die Grondwethof, gelei 
deur president Jacob Zuma.
Hoewel Suid-Afrika se grondwet volgens staatsregkenners vol foute 
is, word die Grondwethof as een van die bestes van sy soort 
internasionaal beskou. Die Grondwethof het egter ook reeds 
uitsprake gemaak wat akademici as foutief beskou, terwyl, soos 
dit gestel is, al skrikwekkende uitsprake in ander afdelings van 
die Hooggeregshof gemaak is.
Nogtans het die Grondwethof oor die algemeen daarin geslaag
 om redelik doeltreffend as die teenwig te dien vir magsvergrype
 deur die land se uitvoerende en wetgewende gesag. Dit is veral
 belangrik na die inploffing van ander wigte en teenwigte
 wat minderheidsbelange moes bewaak. Suid-Afrikaanse
 presidente het al sewe keer in gedinge voor die Grondwethof
 beland, en meer as die helfte van die kere die onderspit gedelf
. Pres. Nelson Mandela het die meeste kere deurgeloop, maar
 anders as pres. Jacob Zuma, die neerlae aanvaar en selfs
 verwelkom.
Zuma se voortdurende kritiek teen die Grondwethof, en die
 vermoë van die hof om die uitvoerende gesag se ongrondwetlike 
optredes en besluite in die bek te ruk, het ‘n konsensus onder 
akademici en verslaggewers geskep dat die President
 skynbaar nie die begrippe grondwetlike demokrasie, en skeiding
 van magte begryp nie.
Voorts is dit kommerwekkend dat sy opmerkings momentum
 kry en al hoe meer deur die leierskap in die ANC nagepraat word.
Om die Grondwethof van magte te stroop en die land in ‘n gewone 
meerderheidsdemokrasie, eerder as grondwetlike demokrasie
 te omskep, sal egter ‘n driekwart meerderheid vereis, anders 
as die gewone tweederde meerderheid vir grondwetlike 
aanpassings. Met die seine aan minderheidsgroepe wat die
 ANC nou uitstuur, is so ‘n meerderheid nie haalbaar nie.
Die enigste ander moontlikheid is dat die President die grondwet
 opskort, iets wat enorme internasionale gevolge kan inhou. Om
 nie eers te praat van die nadelige invloed wat dit om die ekonomie
 van Suid-Afrika gaan hê nie.
Die hart van die probleem is dat die ganse grondwet op nie-
rassigheid afgestem is, terwyl die ANC waarskynlik die mees
 rasgedrewe regerende partye van die 21ste eeu geword het.
 Transformasie, eerder as nie-rassigheid, is voorop, en die
 nasionale demokratiese rewolusie word deur die grondwet
 gefrustreer.
Die hartseer werklikheid is dat minderheidsgroepe se beste
 verskansing in die grondwet, gebreke en al, en die Grondwethof
 gesetel sal wees. Enige aantasting van die Grondwethof en sy
 funksies sal weerstand by minderhede ontlok en die spanningsvlak
 in die land verhoog.
Oor die voorgenome evaluering van uitsprake van die Grondwethof 
voel regslui meer positief. Hulle wys daarop dat daar uitsprake is 
waaraan die staat na jare nog geen uitvoering gegee het nie.
 Hopelik sal die evaluering van uitsprake sulke swakhede ondervang.